Noh Mask list

Mask Types and Usage

Male Mask Types
Mask Names
Play Names
Female Mask Types
Mask Names
Play Names
Okina Okina
Hakushiki-jo
Kokushiki-jo
Chichino-jo
Enmei-Kaja
Okina
Okina
Sanba-So
Okina
Okina
     
Ghosts & Spirits Shaka
Fudo
Iakkaku Sennin
Ayakashi

Taka
Mikaziki

Yase-Otoko

Daie
Chofuku Soga
Ikkaku Sennin
Funa-Benkei
Nue
Funa-Benkei
Shoki
Raiden
Akogi
Utou
Kayoi KomachiGhosts & Spirits Yamauba
Ja

Hannya


Deigan

Hashihime

Kanawa-onna
Reiji
Yase-onna
Namanari
Yamauba
Dojoji
Momijigari
Aoi-no-Ue
Kurozuka
Dojoji
Aoi-no-Ue
Ama
Ama
Kanawa
Kanawa
Teika
Kinuta
Kanawa
Demons Kojishi
O-jishi
Shishiguchi

Shikami

Tenjin

O-Beshimi

Ko-Beshimi

Akujo-Beshimi

Hanakobu-Akujo
Kurohige

O-Tobide

Ko-Tobide
O-Akujo

Ikazuchi

Yakan
Shakkyo
Shakkyo
Shakkyo
Deyama
Monijigari
Rashomon
Kinsatsu
Shari
Daie
Kurama Tengu
Shoki
Himuro
Kurama Tengu
Zegai
 
Chikubushima
Mekari
Arashiyama
Kokaji
Kokaji
Kasuga Ryujin
Kurama Tengu
Kamo
Raiden
Sesshoseki


 
Humans Ko-jo


Akobu-jo


Asakura-jo
Sanko-jo


Warai-jo

Kagekiyo
Yorimasa
Shunkan
Semimaru
Yoroboshi
Heita


Kantan-otoko


Chujo


Shojo
Doji

Kasshiki


JurokuTakasago
Oimatsu
Himuro
Ayano-Tsuzumi
Tenko
Tosen
Yashima
Ukai
Yorimasa
Kanehira
Suma Genji
Genjo
Kagekiyo
Yorimasa
Shunkan
Semimaru
Yoroboshi
Tamura
Kanehira
Ebira
Takasago
Yoro
Kantan
Kiyotsune
Tadanori
Michimori
Shojo
Iwafune
Kokaji
Togan Koji
Jinen Koji
Kagetsu
Atsumori
Tsunemasa


Humans Uba

Rojo


Fukai

Shakumi

Zo-onna


MasukamiNakizo


Manbi

Omi-onna


FushikizoWaka-onna


Magojiro


Ko-omote

Settai
Taima
Omu Komachi
Sekidera Komachi
Ubasute
Sumidagawa
Hyakuman
Miidera
Sakuragawa
Tatsuta
Ema
Hagoromo
Semimaru
Tamakazura
Makiginu
Tatsuta
Hagoromo
Tamakazura
kamo
Sesshoseki
Momijigari
Dojoji
Sesshoseki
Momijigari
Matsukaze
Hashitomi
Hanagatami
Yoshino
Shizuka
Ohara Goko
Yokihi
Genji Kuyo
Yuya
Hanjo
Kocho
Funa-Benkei


©2005 Inoue Corp. U.S.A.